Rondgang door het Océ Museum

Het Museum is thematisch ingericht volgens de 7 innovatiestappen van Océ.