Stichting Océ Heritage verbindt het verleden van Océ met het heden en de toekomst.

Dat bewerkstelligt Stichting Océ Heritage door het erfgoed van de firma veilig te stellen (verkrijgen, verzamelen, beheren, conserveren, restaureren en digitaliseren) en te presenteren aan de relevante doelgroepen. De uitvoering hiervan ligt in handen van het Océ Museum.

 Océ Museum richt zich op drie doelgroepen:

Ten aanzien van de klanten van Canon Production Printing(CPP):
Gebruik onze lange en innovatieve geschiedenis om CPP als huidige en toekomstige zakenpartner vertrouwen te geven.

Ten aanzien van medewerkers (voormalige, huidige en potentiële):
Gebruik ons ​​erfgoed om trots te zijn op ons verleden en te motiveren om onze CPP-toekomst op te bouwen.

Ten aanzien van de samenleving:
Gebruik onze lange en belangrijke bijdrage aan de economische en culturele ontwikkeling van de regio om vandaag en in de toekomst vertrouwen te wekken in het maatschappelijk verantwoord ondernemerschap van CPP (voorheen Océ).

Het Océ Museum doet dit door de technische en culturele ontwikkeling te tonen in de vaste tentoonstelling en in diverse thematentoonstellingen, het geven van rondleidingen waarin deze ontwikkeling wordt uitgelegd en het voeren van een educatief programma om jongeren te interesseren voor techniek die in de loop van de jaren is toegepast in de producten van Océ/CPP. Bovendien beheert het Océ Museum een omvangrijk archief waar onder andere het Historisch Archief van Océ en het apparatenarchief onder vallen.