Stichting Océ Heritage koppelt het verleden van Océ aan het heden en de toekomst

In juni 2018 is Stichting Océ Heritage opgericht met als doel het erfgoed van Océ en het cultuur-historisch-industrieel erfgoed van Venlo, en omgeving, veilig te stellen en te presenteren. Ook zal de stichting de innovatieve kwaliteit van de producten van Océ uitdragen aan klanten, de arbeidsmarkt en aan de maatschappij.
Het bestuur wordt gevormd door Marcel Pennings (voorzitter), Reinie Wieringa (Secretaris), Marcel Frielinck (Penningmeester), Ernst Ullersma (Lid) en Eric de Goeijen (Lid).

De stichting presenteert het erfgoed van Océ op verschillende locaties.

Océ Museum als etalage

De belangrijkste etalage van de stichting is Océ Museum, St.Urbanusweg 43 (poort 35). Dankzij de inzet van een dertigtal actieve vrijwilligers en medewerkers van Océ en Museumdirecteur en Conservator, Jolijn Brouwers, hierboven afgebeeld, is het museum dé locatie waar het verhaal van Océ te beleven is. Om de expositie en de rondleidingen meer aan te passen aan de behoeften van de doelgroepen, zal het museum de komende tijd ingrijpend veranderen. In Q4 2021 zal bijvoorbeeld de nieuwe vaste expositie opgeleverd worden. In het voorjaar van 2022 wordt de nieuwe expositie “Beleef de 7 innovatiestappen van Océ” geopend.

The Pulse of Innovation

Het erfgoed van Océ zal, naast Océ Museum, ook op andere plekken binnen Océ en Venlo getoond worden. Zo is in de zomer 2018, in de hal van het CEC (2K), de expositie ‘The Pulse of Innovation’ geopend. Het is een resultaat van de samenwerking van BU Marketing & Communication met Océ Museum. Centraal staan de baanbrekende technologische innovaties van Océ, tussen 1877 tot nu. Ook is er een bijzonder erfstuk van Océ opgenomen in de expositie. Een, door de vrijwilligers van Océ Museum totaal gerenoveerde, Rétocé M2 (Dromedaris) uit 1938 verbindt het verleden van Océ met de hedendaagse apparaten die in het CEC te bewonderen zijn.