Afscheid van Jolijn Brouwers, Directeur en Conservator

Jolijn kwam in 2015 in dienst als conservator/directeur van het Océ Museum.

Na zeven jaar heeft ze nu afscheid van ons genomen.

Onder haar leiding is het Museum omgevormd van een verzamelplaats van historische apparaten met een rondleidingensysteem  tot een professioneel museum met goede contacten in de museumwereld en de lokale media. Een speciale band is er met het Museum für Fotokopie in Mülheim, Duitsland.

Jolijn heeft zich omringd met een museumteam van bevlogen leidinggevenden. Het aantal (vrijwillige) medewerkers is verdubbeld tot ongeveer 40.

Tevens heeft ze een juridische structuur opgezet, met een overkoepelende stichting en een uitvoerend Museumbestuur.

Het Océ Museum manifesteert zich nu met een publieksopenstelling, een website en rondleidingen.

De gedwongen (publieks)sluiting tijdens de COVID-crisis is gebruikt om het Museum volledig opnieuw in te richten, en daarna is het Museum feestelijk heropend op 22 mei 2022, met gasten uit de oprichtersfamilie, het moederbedrijf  (inmiddels Canon CPP geheten), het regionale bestuur, de museumwereld en natuurlijk alle medewerkers. Jolijn en stichtingsvoorzitter Marcel Pennings onthulden daarbij het nieuwe museumlogo. Zie de pagina hierover bij “Heropening 2022” in de rubriek “Het Museum” op deze site.

Op haar afscheidsreceptie op 20 december 2022 werd Jolijn door zeven sprekers veel lof toegezwaaid over de grote bijdrage die ze geleverd heeft. In haar dankwoord sprak zij haar vertrouwen uit in de toekomst van het Museum. Na de opbouwfase is het tijd voor een nieuwe stap, zowel voor het Museum als voor haarzelf.

Jolijn bezegelde haar afscheid door een tikkaart af te stempelen in de historische tijdklok bij de ingang van het Museum.