Workflow applicaties en printjob management in kantoortoepassingen

De centrale typekamers werden vervangen door afdelingssecretariaten.
Secretaresses en typistes werkten in toenemende mate met wordprocessors. Het beeldscherm is een vertrouwd hulpmiddel geworden. In eerste instantie werd een wordprocessor direct aangesloten op een lokale bureauprinter. Ook de kantoormedewerkers gingen steeds meer zelf documenten produceren op hun PC en wilden die ook afdrukken.
Océ heeft nooit ingezet op kleine bureauprinters, maar maakte grotere printers voor een hele afdeling of nog groter. Bij zoveel verschillende gebruikers kon er snel congestie bij de printer ontstaan.

1996 Network Mailbox

De digitale copier werd uitgerust met een zogeheten ‘mailbox’. In de printermailbox worden documenten die worden ontvangen via het netwerk bewaard, maar pas afgedrukt als de gebruiker bij het apparaat staat. Dit voorkomt een chaotische stapel prints en vertrouwelijke documenten blijven niet onbeheerd liggen. Eventueel kon een gebruiker zijn printopdracht in de mailbox nog bij het apparaat aanpassen. Ook werd een functie toegevoegd waarmee een gebruiker aan zijn bureau kon zien of het druk is bij de printer.
In latere versies kon de gebruiker het document op iedere printer in het intranet printen.

1999 DocWorks

Niet alle documenten worden zelf geprint maar als opdracht naar de centrale reproductie afdeling gestuurd. Een eerste softwareapplicatie die dit ondersteunde was Océ DocWorks. Deze applicatie stelde de gebruikers in staat om via het netwerk opdrachten naar de repro te versturen, met instructies hoe het document geprint en afgewerkt moet worden. Deze toepassing was vooral van belang voor plaatsen waar veel printopdrachten samenkomen, zoals repro-afdelingen en printshops.

2007 PRISMA

Docworks zou in de volgende jaren evolueren in een documentopmaak-applicatie en een applicatie om printjobs naar een gekozen printer te sturen, die voortaan de verzamelnaam PRISMA dragen. Onder die verzamelnaam werden nog talrijke andere applicaties ontwikkeld en (tot op heden) aangeboden.

Workflow applicaties en printjob management in breedformaat toepassingen (Technische tekeningen en CAD)

Behandeling van printjobs in breedformaattoepassingen was al ver ontwikkeld in het pré-netwerk tijdperk.In dit toepassingsgebied zijn printjobs vaak complexer dan kantooropdrachten. Specifieke programma’s werden ontwikkeld om jobs samen te stellen uit onderdelen met verschillende eigenschappen, zoals papierformaat of –materiaal.
Werden technische tekeningen in de twintigste eeuw voornamelijk op de klassieke tekenplanken met linialen en draaicirkels aan beweegbare armen gemaakt, sinds de jaren 1980 nam digitale productie van tekeningen hand over hand toe: Computer Aided Design (CAD). Tekeningen veranderden in gegevensbestanden.

1995 ReproDesk

Toen breedformaat printjobs digitale vorm kregen, bleken de gegevensbestanden zo groot, dat beheer en verzending over een netwerk hoge eisen stelden aan de apparatuur en infrastructuur. Daardoor bleef beheer vaak lokaal per machine.
De gebruikte applicaties droegen de naam ReproDesk.
De kosten van elektronisch geheugen werden echter snel lager. Daardoor kon ook in de breedformaatsystemen een serie applicaties ontwikkeld worden, die in grote lijnen gelijk opging met die in de kantoortoepassingen. In breedformaat bleef echter het digitale beheer van individuele printers en printjobs de norm.