In onze boekenshop in het museum zijn momenteel onderstaande boeken te koop.
The books below are currently for sale in our bookshop in the museum.

Let op: de boeken zijn alleen in het Museum verkrijgbaar, niet online.
Please, note that the books are for sale at the Museum only, and not online.

Océ in seven Stories

From Van der Grinten to Canon Production Printing

Dit boek is de tegenhanger van het fysieke Oce Museum. Het beschrijft de zeven verhalen van Océ in zeven hoofdstukken waarin de belangrijkste innovaties worden getoond. Naast het verhaal bevat elk hoofdstuk technische details, een extra bespreking van de technologie achter de ontwikkelingen. Bovendien bevat elk hoofdstuk een thema. De thema’s gaan dieper in op wat de familie Van der Grinten en Océ zo bijzonder maakt. Voorlopig is er alleen een Engelstalige versie.

This book is the counterpart to the Oce Museum. It describes the seven stories of Océ in seven chapters, in which the most important innovations are shown. After the story, every chapter contains technical details, an extra discussion of the technology behind the developments. On top of that, each chapter contains a theme. The themes cast a deeper look into those things that make the Van der Grinten family and Océ special.

Author: Jo Geraedts
Date: 2023
Binding: paperback
Number of pages: 118
Language: Engels
ISBN 987-90-79661-88-6

Price: € 10,00

Océ – Van nature innovatief

De geschiedenis van Océ van 1877 – 2007.

Dit fraai geïllustreerde boek schetst in woord en beeld de geschiedenis van Océ, een onderneming die vanuit Venlo, een stadje aan de Nederlands-Duitse grens, de wereld tot haar thuismarkt maakte voor haar zeer geavanceerdeproducten en diensten. In 130 jaar groeide Océ uit tot een internationale groep van ondernemingen met eigen vestigingen in alle werelddelen. In 2007 noemden 24.000 medewerkers zich Océ-er, ongeacht hun nationaliteit.

This beautifully illustrated book outlines in words and images the history of Océ, a company that, from Venlo, a small town on the Dutch-German border, made the world its home market for its highly advanced products and services. In 130 years, Océ has grown into an international group of companies with its own branches on all continents. In 2007, 24,000 employees called themselves Océ people, regardless of their nationality.

Author: Jan van der Velden
Date: ongedateerd
Binding: hardcover
Number of pages: 384
Language: versions in Nederlands and English
ISBN 978-90-73187-59-7

Prijs: € 12,50

Van Boterkleursel naar Kopieersystemen

De ontstaansgeschiedenis van Océ-van der Grinten, 1877-1956

Wetenschappelijke studie in opdracht van de directie van Océ. De auteurs zijn gefascineerd geraakt door de vraag hoe het valt te verklaren, dat ondanks de beperkte omvang tot 1936 van deze familie-onderneming toch van begin af aan een duidelijke internationale gerichtheid is te signaleren. Zowel in de beginperiode toen boterkleursel werd gefabriceerd, als in de fase vanaf 1918 toen kopieersystemen al spoedig het voornaamste produkt werden, speelde de buitenlandse afzetmarkt een grote rol.

Scientific study commissioned by the management of Océ. The authors have become fascinated by the question of how it can be explained that despite the limited size of this family business until 1936, a clear international focus can be identified from the start. Both in the early period when butter coloring was manufactured and in the phase from 1918 onwards when copying systems rapidly became the main product, the foreign sales market played a major role. In Dutch.

Auteur: various authors, edited by Prof. Dr. Van den Eerenbeemt
Date: 1992
Binding: hardcover
Number of  pages: 404
Language: Nederlands
ISBN 90-6890-394-2

Prijs: € 7,50