Educatieprogramma voor het basisonderwijs.

Het Océ Museum biedt een educatieprogramma aan voor klassen basisschoolleerlingen van groep 6, 7 en 8. Een aangepast programma is beschikbaar voor leerlingen vanaf groep 3.

De leerlingen maken kennis met natuur- en scheikundige verschijnselen,  door zelf proefjes uit te voeren.  Daarbij leren ze ook hoe kopieer- en printmachines werken, nu en vroeger, alles op hun eigen belevingsniveau.

De lessen, die één à twee uur duren, worden verzorgd door museumvrijwilligers samen met de begeleiders van de leerlingen. Ze worden in overleg met de school zo ingericht dat ze maximaal aansluiten bij de leeftijd en het lesprogramma van de leerlingen.

Plaats: het Océ Museum, St.Urbanusweg 17 (poort 35), 5914 CA Venlo.

Tijd: op werkdagen.

Geïnteresseerde docenten kunnen contact opnemen met het centrale contactadres van het Océ museum: museumtours@cpp.canon

Klik hier voor een folder met meer informatie.