Carnavalsprinsen in het Océ Museum

.

Op 21 maart 2023 werd het Océ Museum bezocht door het illustere college van Oud-Prinsen van “Vastelaoves Gezelsjap” de Beerpiëp uit Tegelen. Het gezelschap had het Océ Museum uitgekozen als stemmige locatie voor een feestelijke bijeenkomst en huldiging van zijn jubilarissen. Bovendien werd het toetreden van het eerste vrouwelijke lid van het prinsengezelschap gevierd. Bij het bezoek hoorde ook een rondleiding door het Océ Museum, die door de prinsen en prinses met belangstelling gevolgd werd.

Tegen de achtergrond van de historische apotheek waar Lodewijk van der Grinten de eerste stappen zette naar zijn wereldsucces, werden de plechtigheden op gepaste wijze voltrokken en poseerden de oud-prinsen en –prinses in vol ornaat.