Jolijn Brouwers kwam in 2015 in dienst als conservator/directeur van het Océ Museum.

Na zeven jaar heeft ze, per 31 december 2022, afscheid van ons genomen.

Op haar afscheidsreceptie op 20 december 2022 werd Jolijn door zeven sprekers veel lof toegezwaaid over de grote bijdrage die ze geleverd heeft. In haar dankwoord sprak zij haar vertrouwen uit in de toekomst van het Museum. Na de opbouwfase is het tijd voor een nieuwe stap, zowel voor het Museum als voor haarzelf.

Jolijn bezegelde haar afscheid door een tikkaart af te stempelen in de stempelklok bij de ingang van het Museum.

Een historisch moment, want in 1982 werd het museum geopend door de heer Karel van der Grinten door het bedienen van diezelfde stempelklok.