Het “KopieLab” Océ Museum zoekt vrijwilligers

Het “KopieLab” is een nieuwe activiteit binnen het Océ Museum waarin onderwijsprogramma’s ontwikkeld worden voor scholieren van 10-15 jaar. Met praktijkvoorbeelden en opdrachten maken deze scholieren kennis met de veelzijdige wereld van kopiëren en afdruktechnologieën. Diverse aspecten, zoals kleur, magnetisme, ontwikkelen en inkjet komen aan bod.

Wij zijn bezig om nieuwe vrijwilligers te werven voor ons “KopieLab” team. Met ongeveer 40 collega’s zijn wij reeds actief in het Océ Museum.

Het educatieteam, dat het “KopieLab” ontwikkelt, bestaat nu uit 2 personen.

De nieuwe “KopieLab” vrijwilligers zullen zich vooral bezighouden met de introductie van het Océ Museum aan scholieren en hun begeleiders/leraren, de uitvoering van de diverse onderwijsprogramma’s binnen het ‘KopieLab’ in het Océ Museum en de ontwikkeling van de programma’s.

Op jaarbasis willen we minimaal 400 scholieren ontvangen in groepen van ca. 20 personen. Over enkele jaren kunnen de programma’s, bij voldoende belangstelling, in het curriculum of kunstprogramma van de scholen worden opgenomen.

Het “KopieLab” biedt een uitdaging. Je staat als vrijwilliger aan de basis van een nieuwe activiteit van het Océ museum en promoot het toekomstig werken in de industriële hightech sector. Dit alles in een geweldige, historische omgeving.

Voor de korte termijn zoeken wij versterking voor ons “KopieLab” educatieteam om het onderwijs verder te ontwikkelen.
Het team werkt de nieuwe lesprogramma’s uit en test deze.

Op wat langere termijn, beginnend najaar 2022, zoeken wij nog 4 vrijwilligers om de experimenten in het “KopieLab” voor te bereiden, te begeleiden en te bespreken met de scholieren.

De vrijwilligers moeten zich kunnen inleven in de denk- en leefwereld van jonge bezoekers van het Océ Museum (onderbouw van het voortgezet onderwijs en groep 7/8 van het primair onderwijs).

Het is van belang dat je als enthousiaste vrijwilliger in het team van het “KopieLab” elkaar helpt o.b.v. ieders eigen ervaringen. De taakomvang is 1 à 2 dagdelen per week, afhankelijk van de periode van het schooljaar, welke in goed onderling overleg worden ingevuld.

Interesse?

Voor meer informatie kun je via de mail contact opnemen met het “KopieLab” van het Océ Museum: bart.de.koning@icloud.com